CULTUURCALCULATOR*

Deze tool wil cultuurwerkers informeren over hun rechten. De loonsimulaties die we hierna voor u maken, baseren zich op het principe: ‘bereken waar andere cultuurwerkers recht op hebben’. Als referentie nemen we de cao’s (collectieve arbeidsovereenkomsten) van de podium- en muzieksector omdat de cultuurwerkers van deze subsector er door collectieve strijd in geslaagd zijn de meest verdienstelijke voorwaarden af te dwingen.

1

podiumkunsten

De aangevinkte activiteit die u beroepshalve uitvoert, valt onder het paritaire comité 304 van de podium- en muzieksector. De loonsimulatie die we hierna voor u maken, baseert zich op de cao’s (collectieve arbeidsovereenkomsten) zoals die gangbaar zijn voor uw subsector. Uw werkgever of opdrachtgever is dus juridisch verplicht de voorgestelde cijfers te volgen.

Wat doe je specifiek binnen jouw kunstdiscipline?

Hierbij geven we je een overzicht van de functies zoals die zijn opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst.
(Meer informatie over de invulling van deze functies vind je hier.)

Wat doe je specifiek binnen jouw kunstdiscipline?

Hierbij geven we je een overzicht van de functies die zijn opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst.

Bespreek met jouw opdrachtgever volgens welke functie je zal werken.
Geraak je er niet uit? Neem contact op met jouw cultuurkameraad voor advies of signaleer onregelmatigheden via onze tool Art Watch → kies opnieuw in de lijst functieclassificatie.

2

Stap 2bis (loongroep_A)

Heb je een relevant diploma/beroepsopleiding of 4 jaar relevante ervaring?

 • Ja -> blijf A
 • Nee-> volg loongroep C
 • Bespreek met jouw opdrachtgever welke ervaring of opleiding als relevant beschouwd kan worden.
  Geraak je er niet uit? Neem contact op met jouw cultuurkameraad voor advies of signaleer onregelmatigheden via onze tool Art Watch -> terug naar keuze ja, of nee

2

Stap 2bis (loongroep_C)

Heb je een relevant diploma/beroepsopleiding of 4 jaar relevante ervaring?

 • Ja -> ga naar C+
 • Nee-> volg loongroep C
 • Bespreek met jouw opdrachtgever welke ervaring of opleiding als relevant beschouwd kan worden. Geraak je er niet uit? Neem contact op met jouw cultuurkameraad voor advies of signaleer onregelmatigheden via onze tool Art Watch. -> terug naar keuze ja, of nee.

3

Krijgt de organisatie waarvoor je gaat werken meer dan 307.919,23 euro subsidies? Of gaat het om een coproductie?

 • ja → Dan blijven de loonschalen.
 • nee → je mag een lagere categorie toepassen. Dat wil zeggen van A naar C, van C+ naar D en van C naar D. De A's zo laag als C en bij al de rest (B tot en met C) zo laag mag gaan als D
 • Het gaat om een coproductie → De logica die de cao hanteert is: als het bedrag minder is dan 307.919,23 dan mogen er lagere loonschalen worden toegepast. Tenzij het gaat om een coproductie, dan dien je de hoogst geldende loonschalen te hanteren.”-> Verwijs door naar ‘ja’.
 • De persoon of organisatie waarmee je onderhandelt, geeft je onvoldoende informatie om deze onderhandeling over verloning correct te kunnen voeren.

  Indien je hulp nodig hebt, dan kan je contact opnemen met een vakbondsafgevaardigde van die organisatie. Zij zetten zich vanzelfsprekend niet alleen in voor hun vakbondsleden maar voor alle medewerkers van die organisatie. Tot uw dienst, zeg maar.

  Als er geen vakbondswerking is, kan je voor onze hulp sowieso contact opnemen met jouw cultuurkameraad. Onregelmatigheden kan je signaleren via Art Watch -> ga terug naar ja of nee.

4

Je loonschaal is .
Wat is de duur van jouw overeenkomst?

 • Meer dan 4 maanden → stap 5bis → Bijvoorbeeld 120 dagen (26/per maand). Ga naar tabel 2. Daarin staan de maandlonen voor contracten langer dan 4 maand. Wat je nu moet communiceren aan de vragensteller is geen exact bedrag (genre: bereken dus 120/26 maandloon.) maar ‘je hebt recht op een maandloon van XX’. Dus ook als je 105 dagen of 100 dagen hebt gewerkt, blijf je bij dit maandloon. In de volgende stap gaan we dan anciënniteit berekenen.
 • Minder dan vier maanden → stap 5
 • De organisatie waarmee je onderhandelt, geeft je onvoldoende informatie om een correcte onderhandeling te kunnen voeren. Spreek eerst duidelijk af welke termijn jij alvast beschikbaar kan zijn. Zit je in een situatie waarbij er de belofte is om op termijn eventueel nog verder samen te werken, spreek dan af hoe die evaluatie zal gebeuren en wanneer daar duidelijkheid over komt. → ga terug naar minder of meer dan 4 maanden.

5

Zal je in totaal minimum 54 arbeidsdagen presteren (met inbegrip van bijvoorbeeld voorstellingsdagen, repetitie en reisdagen) binnen de drie maanden?

 • ja → Stap 6: werk volgens ‘overeenkomst en vergoeding voor 3 maanden’(dat betekent dat je de loonschaal en de duur weet, ga naar tabel 1) Je hebt bijvoorbeeld 60 arbeidsdagen dus neem je maandloon voor 3 maanden. Tussen de dagen 54 tot drie maanden (26x3= 78?)neem je sowieso de som van drie maanden, je hebt op drie maandlonen en een overeenkomst van 3 maanden. Ga naar stap 8.
 • nee → stap 7
 • De organisatie waarmee je onderhandelt, geeft je onvoldoende informatie om een correcte onderhandeling over jouw verloning te kunnen voeren.

  Bespreek concreet de planning en geef aan hoe je zelf jouw activiteiten inschat inzake de tijd die nodig is voor overlegmomenten, administratie, technische en artistieke voorbereiding, eventuele verplaatsing, opbouw en afbraak, aanwezigheid in de organisatie, speeltijd, enzovoort. → ga naar ja of nee.

5 bis

Meer dan 4 maanden → stap 5bis → Bijvoorbeeld 120 dagen (26/per maand). Ga naar tabel 2. Daarin staan de maandlonen voor contracten langer dan 4 maand. Wat je nu moet communiceren aan de vragensteller is geen exact bedrag (genre: bereken dus 120/26 maandloon.) maar ‘je hebt recht op een maandloon van XX’. Dus ook als je 105 dagen of 100 dagen hebt gewerkt, blijf je bij dit maandloon.

Je hebt recht op een maandloon van tenminste 2.482,75 euro.

In de volgende stap gaan we je anciënniteit berekenen.

ga naar stap 9

6

Werk volgens ‘overeenkomst en vergoeding voor 3 maanden’(dat betekent dat je de loonschaal en de duur weet, ga naar tabel 1) Je hebt bijvoorbeeld 60 arbeidsdagen dus neem je maandloon voor 3 maanden. Tussen de dagen 54 tot drie maanden (26x3= 78?)neem je sowieso de som van drie maanden, je hebt op drie maandlonen en een overeenkomst van 3 maanden. Ga naar stap 8.

 • ja → Stap 6: werk volgens ‘overeenkomst en vergoeding voor 3 maanden’(dat betekent dat je de loonschaal en de duur weet, ga naar tabel 1) Je hebt bijvoorbeeld 60 arbeidsdagen dus neem je maandloon voor 3 maanden. Tussen de dagen 54 tot drie maanden (26x3= 78?)neem je sowieso de som van drie maanden, je hebt op drie maandlonen en een overeenkomst van 3 maanden. Ga naar stap 8.
 • nee → stap 7: Stap 7a: “Over hoeveel niet-voorstellingsdagen gaat het?”

  (mogelijkheid om getal in te voeren)

  Stap 7b: “Over hoeveel voorstellingsdagen gaat het?”

  (mogelijkheid om getal in te voeren)

  Aanvullende berekening is hier nodig: indien de totale tijd in de arbeidsovereenkomst minder dan 1 maand: Neem 1/22e per repetitie en/of reisdag, 1/20e per voorstellingsdag. Bijvoorbeeld 3 voorstellingsdagen. Ga dan naar tabel 1 neem 3/20ste van het maandloon.
  Bijvoorbeeld 2 repetitiedagen en 1 voorstellingsdag: ga naar tabel 1 en neem 2/22ste van maandloon plus 1/20ste van het maandloon.
  Noot: je hebt een contract van een maand als het om een contract gaat van bijvoorbeeld 1 januari tot 1 februari. Als je geen maandloon kent, tel dan de dagen die je effectief zal werken op (1/22e per repetitie en/of reisdag, 1/20e per voorstellingsdag). Om te spreken van een maand, rekenen we doorgaans 26 dagen.

  Indien de totale tijd in de arbeidsovereenkomst >1 maand: vergoeding toepassen zoals bepaald in de cao voor overeenkomsten minder dan 4 maanden: tabel 1. Je weet nu de loonschaal en de duur. Bijvoorbeeld 30 dagen. Je communiceert ‘je hebt recht op een maandloon van XX euro. Voor extra dagen bovenop een maandloon kan je een vergoeding rekenen 1/26ste van het maandloon per extra dag. ‘ Dus voor de 30 dagen: dat is 1 maandloon plus 4/26ste van het maandloon.

  → ga naar stap 8

 • De organisatie waarmee je onderhandelt, geeft je onvoldoende informatie om een correcte onderhandeling over jouw verloning te kunnen voeren.

  Bespreek concreet de planning en geef aan hoe je zelf jouw activiteiten inschat inzake de tijd die nodig is voor overlegmomenten, administratie, technische en artistieke voorbereiding, eventuele verplaatsing, opbouw en afbraak, aanwezigheid in de organisatie, speeltijd, enzovoort. → ga naar ja of nee.

7

Over hoeveel niet-voorstellingsdagen gaat het?

Over hoeveel voorstellingsdagen gaat het?

Aanvullende berekening is hier nodig: indien de totale tijd in de arbeidsovereenkomst minder dan 1 maand: Neem 1/22e per repetitie en/of reisdag, 1/20e per voorstellingsdag. Bijvoorbeeld 3 voorstellingsdagen. Ga dan naar tabel 1 neem 3/20ste van het maandloon.
Bijvoorbeeld 2 repetitiedagen en 1 voorstellingsdag: ga naar tabel 1 en neem 2/22ste van maandloon plus 1/20ste van het maandloon.

Noot: je hebt een contract van een maand als het om een contract gaat van bijvoorbeeld 1 januari tot 1 februari. Als je geen maandloon kent, tel dan de dagen die je effectief zal werken op (1/22e per repetitie en/of reisdag, 1/20e per voorstellingsdag). Om te spreken van een maand, rekenen we doorgaans 26 dagen.

Indien de totale tijd in de arbeidsovereenkomst >1 maand: vergoeding toepassen zoals bepaald in de cao voor overeenkomsten minder dan 4 maanden: tabel 1. Je weet nu de loonschaal en de duur. Bijvoorbeeld 30 dagen. Je communiceert ‘Je hebt recht op een maandloon van XX euro. Voor extra dagen bovenop een maandloon kan je een vergoeding rekenen 1/26ste van het maandloon per extra dag. ‘ Dus voor de 30 dagen: dat is 1 maandloon plus 4/26ste van het maandloon.

ga naar stap 9

8

Ben je jobstudent?

 • Ja → stap 10
 • Nee → stap 9

9

Hoeveel jaren anciënniteit kan je in rekening brengen?

(Jobstudenten kunnen geen anciënniteit opbouwen.)


 • Ik weet het niet
 • Stap 10 → In de tabel staat van 0 tot 29 jaar. Je kan max voor 29 jaar anciënniteit krijgen, dus als iemand een getal invult hoger dan 29 jaar, bijvoorbeeld 40 jaar, dan stuur je die naar plafond van 29 jaar.

  Opmerking: voor die van stap 5 ga naar tabel 1, voor die van stap 5bis ga naar tabel 2. In die tabel zie je bij kolom anciënniteit de respectievelijke geïndexeerde maandlonen.

  zie respectievelijk tabel 1 of lijst getallen.

 • Wil je weten wat er onder relevante werkervaring of anciënniteit wordt begrepen?
  In artikel 8 van de desbetreffende cao lezen we:
  1. Voor de inschaling in de barema's wordt rekening gehouden met relevante anciënniteit verworven in de sector van het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304) en opgebouwd op basis van arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd en van bepaalde tijd, volgens volgende berekeningswijze:
   • Arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd, afgesloten binnen het tijdsbestek van 1 seizoen, die samengeteld de duur van 3 maanden niet overschrijden, gelden voor hun effectieve duur voor de bepaling van de anciënniteit.
   • Arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd, afgesloten binnen het tijdsbestek van 1 seizoen, die samengeteld minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden bedragen, worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst van 6 maanden.
   • Arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd, afgesloten binnen het tijdsbestek van 1 seizoen, die samengeteld minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden bedragen, worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst van een jaar.
  2. De arbeidsprestaties geleverd in eenzelfde functie buiten de sector van het vermakelijkheidsbedrijf, in om het even welk statuut, komen ook in aanmerking voor de anciënniteitsbepaling.
   Wat je ook kan doen is online inloggen met je digipas bij bij mycareer.be. Daar kan je kijken hoeveel officiële dagen je al gewerkt hebt.


  3. → ga terug naar ‘Selecteer het aantal jaren.’ → klaar.

10

Werken onder de leeftijd van 15 jaar is volgens de wet op kinderarbeid verboden.

Meer informatie vind je de bijgevoegde brochure. (Link naar brochure kinderarbeid in pdf.)

Merk op dat je nooit minder mag verdienen dan het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI).
Stel je bent 16 jaar oud en je komt via de cultuurcalculator een lager bedrag uit dan het GGMI waar je recht op hebt, dan neem je dit minimumbedrag.
De bedragen van het GGMI per leeftijd vind je hier www.minimumlonen.be.

In de cao vind je de volgende percentages die je moet berekenen op basis van de maandlonen in tabel 1 of 2, afhankelijk van waar we zitten: stap 5 of stap 5bis.
16 jaar = 70% 17 jaar = 76% 18 jaar = 82% 19 jaar = 88% 20 jaar = 94%

11

RESULTAAT[X]

Anciënniteit: X
Geïndexeerd maandloon: X (bruto)
Uurloon: X (bruto)